استقراریابی

​این بخش از خدمات سازمان، اطلاعاتی جهت آموزش مهارت ها و ارجاع شما به سرویس ها و سازمان های محلی در اختیارتان قرار می دهد.

Learn More

اشتغال و کاریابی

​خدمات کاریابی در سازمان ما فرصت های متعددی را برای شما فراهم می کند، تا بتوانید راهی برای اشتغال موفق در کانادا پیدا کنید.

Learn More

آموزش زبان انگلیسی

​خدمات مربوط به آموزش زبان، امکان یادگیری زبان انگلیسی را به شیوه های گوناگون برای شما فراهم می کند..

Learn More

راهنمایان استقراریابی در مدارس

​برنامۀ پشتیبانی امور مدارس، ورود و جذب دانش آموزان تازه وارد و خانواده های آنها به مدارس نورت ونکوور و وست ونکوور را تسهیل می نماید.

Learn More

توسعه تعاملات اجتماعی و ارتباطات محلی

​سازمان ما در خصوص آشنایی و تعامل با جامعه، فرصت فعالیت های گروهی ای را برای شما در نورت شور فراهم و ساماندهی می کند تا ضمن اینکه با منابع و رویدادهای محلی آشنا می شوید، بتوانید دوستان جدیدی پیدا کنید و زبان انگلیسی خود را نیز تمرین و تقویت نمایید.

Learn More

ترویج جامعه یکپارچه، عادلانه و فراگیر

​اساس و هدف کار ما در این بخش از برنامه های سازمان(EDI) ، برقراری و ایجاد یک جامعه عادلانه از طریق فعالیت ها و پروژه های تعاملی است که با بحث در مورد مسایلی همچون نژادپرستی، استعمارزدایی، تبعیض و آشتی برای ایجاد فضاهای فراگیرتر صورت می گیرد.

Learn More

برنامه مشارکت و جذب مهاجران نورت شور

این بخش از سازمان (NSIIP)، از طریق همکاری با سایر سازمانها، پروژه ای را در ایمپکت نورت شور راه اندازی کرده است که هدف و فلسفۀ اصلی آن امکان ایجاد فرصت، مشارکت کامل و جذب مهاجران در گروه ها و انجمن ها ی مختلف در نورت شور می باشد.

Learn More