Settlement

​Kami ay nagbibgay ng Settlement services, katulad ng pagbigay ng impormasyon na kaliangan malaman
ng mga bagong dating, mga pagsasanay at pagtukoy sa mga community resources.

Learn More

​Pangkabuhayan at Trabaho

​Ang Employment Services ay ang nagbibigay ng iba’t ibang oportunidad at pagkakataon sa mga bagong dating na magkaroon ng trabaho at kabuhayan dito sa Canada.

Learn More

​Pag aaral ng wikang Ingles

​Ang North Shore English Language Center ay nagpapatakbo at nagbibigay ng mga klase sa Ingles na suportado na gobyerno at mga klaseng na fee for service (may bayad)

Learn More

​Settlement Workers in Schools

​Ang SWIS program ay programang nakatuon sa mga paaralan para matulungan ang mga bagong dating na mga mag aaral at pamilya sa Hilaga at Kanlurang school disticts.

Learn More

​Pakikipagugnay sa Komunidad

​Ang programang ito ay para sa mga bagong dating sa North Shore upang malaman nila ang mga local resources at events, kasabay ng pagkakataon na magkaroon ng mga bagong kaibigan at pagparaktis ng wikang Ingles.

Learn More